LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRO STRUKTŪRA

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Vidaus medicinos auditorius

Teisės ir veiklos organizavimo skyrius

Finansų ir apskaitos skyrius

Vyriausiasis slaugos administratorius

Vilniaus skyrius

Kauno skyrius

Klaipėdos skyrius

Panevėžio skyrius

Šiaulių skyrius