Nuo 2021/01/01 Lietuvos sporto medicinos centras yra prijungtas prie Lietuvos sporto centro ir tampa Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamentu

Lietuvos sporto centro administracijos kontaktai:

Administracija tel. 8 (5) 2425608

El.p sekretoriatas@lscentras.lt

Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamento kontaktai:

L.e.p. direktorius Paulius Petraitis – 8 (5) 2507570; el.paštas – paulius.petraitis@lscentras.lt

Vilniaus skyriaus l.e.p. vyr. gydytoja Dalia Slaninaitė – 8 (5) 2507592; el.paštas – dalia.slaninaite@lscentras.lt

Vyriausioji slaugos administratorė Laimutė Bečelytė – 8 (5) 250 7583; el.paštas – laimute.becelyte@lsmc.lt