Administracijos kontaktai:

Administracija tel. 8 (5) 270 5112

Administracija fax. 8 (5) 250 7588

El.p info@lsmc.lt

Direktorius Edmundas Švedas – 8 (5) 270 5112; el.paštas – edmundas.svedas@lsmc.lt

Direktoriaus pavaduotoja Asta Meškutavičienė – 8 (5) 250 7362; el.paštas – asta.meskutaviciene@lsmc.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Stanislava Lavcel – 8 (5) 250 7401; el.paštas – stanislava.lavcel@lsmc.lt

Vyriausioji slaugos administratorė Laimutė Bečelytė – 8 (5) 250 7583; el.paštas – laimute.becelyte@lsmc.lt