Mūsų misija – teikti sportininkams kokybiškas sporto medicinos paslaugas siekiant užtikrinti jiems saugų sportavimą.

Mūsų vizija

  • Sportuojanti sveika Lietuva.
  • Būti novatoriška sporto medicinos lydere.
  • Stiprinti ir plėsti sporto medicinos paslaugas.
  • Atvira pokyčiams, patikima, inovatyvi įstaiga, teikianti kokybiškas sporto medicinos paslaugas ir tenkinanti pacientų poreikius bei lūkesčius.

Mūsų vertybės

Komanda LSMC, turėdamas didžiulį būrį kvalifikuotų, profesionalių įvairių specialybių gydytojų, slaugos ir kito personalo visoje Lietuvoje, gali ir turi galimybę spręsti visus kylančius uždavinius profesinėje veikloje. Šiandien dėkojame visiems sporto medicinos darbuotojams už puikų darbą ir didelį indėlį teikiant kokybiškas sporto medicinos paslaugas nuo paciento skambučio iki paslaugos suteikimo. Esame komanda, nes mes esame kartu. Visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs. Veikiame vieningai dėl bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. Orientuojamės į aukščiausią paslaugų kokybės, saugos ir aptarnavimo standartą.

Pasitikėjimas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Etika – mes deklaruojame ir laikomės aukščiausių moralės normų sporto medicinoje ir slaugoje. Esame patikimi, laikomės įsipareigojimų. Veikiame skaidriai – nesudarome jokių sąlygų korupcijai. Nediskriminuojame pacientų dėl lyties, amžiaus, kalbos, etninės priklausomybės, šeiminės padėties, išsilavinimo, negalios, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų ir kt.

Atvirumas pokyčiams – esame atviri idėjoms, naujiems iššūkiams ir užduotims. Įstaigoje moderni diagnostinė ir gydymo įranga, kurioje dirba kasmet tobulėjantys darbuotojai. LSMC investuoja į darbuotojų tobulinimą, atnaujina įrangą, plečia paslaugas.

Inovatyvumas – sparčiai besivystantis medicinos mokslas ir technologijos skatina nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius, domėtis naujovėmis, jas skatinti ir įgyvendinti.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

Stiprinti sportuojančių asmenų sveikatą;

Vykdyti sportuojančių asmenų traumatizmo ir sergamumo prevenciją;

Skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną.